In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon

Authors
Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang
doi
10.1038/nnano.2012.170
Identifier
41
Volume
7
Pages
749-756
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2012_41,
title = "{In situ atomic-scale imaging of electrochemical lithiation in silicon}",
author = "{Xiao Hua Liu, Jiang Wei Wang, Shan Huang, Feifei Fan, Xu Huang, Yang Liu, Sergiy Krylyuk, Jinkyoung Yoo, Shadi A. Dayeh, Albert V. Davydov, Scott X. Mao, S. Tom Picraux, Sulin Zhang, Ju Li, Ting Zhu, Jian Yu Huang}",
journal = "{Nature Nanotech}",
volume = "{7}",
number = "{11}",
year = "{2012}",
}
Publication Year
2012
Publication Type
Journal Articles
Journal
Nature Nanotechnology