Ultrafast Electrochemical Lithiation of Individual Si Nanowire Anodes

Authors
Xiao Hua Liu, Li Qiang Zhang, Li Zhong, Yang Liu, He Zheng, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, John P. Sullivan, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang
doi
10.1021/nl200412p
Identifier
29
Volume
11
Pages
2251-2258
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2011_29,
title = "{Ultrafast Electrochemical Lithiation of Individual Si Nanowire Anodes}",
author = "{Xiao Hua Liu, Li Qiang Zhang, Li Zhong, Yang Liu, He Zheng, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, John P. Sullivan, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Jian Yu Huang}",
journal = "{Nano Letters}",
volume = "{11}",
number = "{6}",
year = "{2011}",
}
Publication Year
2011
Publication Type
Journal Articles
Journal
Nano Letters