Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation

Authors
Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang
doi
10.1021/nl201684d
Identifier
30
Volume
11
Pages
3312--3318
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2011_30,
title = "{Anisotropic Swelling and Fracture of Silicon Nanowires during Lithiation}",
author = "{Xiao Hua Liu, He Zheng, Li Zhong, Shan Huang, Khim Karki, Li Qiang Zhang, Yang Liu, Akihiro Kushima, Wen Tao Liang, Jiang Wei Wang, Jeong-Hyun Cho, Eric Epstein, Shadi A. Dayeh, S. Tom Picraux, Ting Zhu, Ju Li, John P. Sullivan, John Cumings, Chunsheng Wang, Scott X. Mao, Zhi Zhen Ye, Sulin Zhang, Jian Yu Huang}",
journal = "{Nano Letters}",
volume = "{11}",
number = "{8}",
year = "{2011}",
}
Publication Year
2011
Publication Type
Journal Articles
Journal
Nano Letters