Optical Properties of Metal–Molybdenum Disulfide Hybrid Nanosheets and Their Application for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution

Authors
Lei Yang, Ding Zhong, Jingyu Zhang, Zhiping Yan, Shaofeng Ge, Pingwu Du, Jun Jiang, Dong Sun, Xiaojun Wu, Zhiyong Fan, Shadi A. Dayeh, Bin Xiang
doi
10.1021/nn501807y
Identifier
56
Volume
8
Pages
6979-6985
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2014_56,
title = "{Optical Properties of Metal–Molybdenum Disulfide Hybrid Nanosheets and Their Application for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution}",
author = "{Lei Yang, Ding Zhong, Jingyu Zhang, Zhiping Yan, Shaofeng Ge, Pingwu Du, Jun Jiang, Dong Sun, Xiaojun Wu, Zhiyong Fan, Shadi A. Dayeh, Bin Xiang}",
journal = "{ACS Nano}",
volume = "{8}",
number = "{7}",
year = "{2014}",
}
Publication Year
2014
Publication Type
Journal Articles
Journal
ACS Nano