Lattice strain effects on the optical properties of MoS2 nanosheets

Authors
Lei Yang, Xudong Cui, Jingyu Zhang, Kan Wang, Meng Shen, Shuangshuang Zeng, Shadi A. Dayeh, Liang Feng, Bin Xiang
doi
10.1038/srep05649
Identifier
58
Volume
4
Pages
5649
Publication Image
Publication Download
BibTeX
@article{iebl_2014_58,
title = "{Lattice strain effects on the optical properties of MoS2 nanosheets}",
author = "{Lei Yang, Xudong Cui, Jingyu Zhang, Kan Wang, Meng Shen, Shuangshuang Zeng, Shadi A. Dayeh, Liang Feng, Bin Xiang}",
journal = "{Scientific Reports}",
volume = "{4}",
number = "{None}",
year = "{2014}",
}
Publication Year
2014
Publication Type
Journal Articles
Journal
Scientific Reports